Semesterstängt 13-14  Augusti | Får ni inte orderbekräftelsen till inkorgen så kan det hamnat i skräpposten! | FRI FRAKT ÖVER 899 KR

KÖPVILLKOR 

RIKTLINJER GENOM ATT KÖPA PRODUKTER FRÅN SCANDINAVIAN SPECIOSA SAMTYCKER DU HELT TILL ALLA FÖLJANDE VILLKOR.

Säljaren har rätt att ändra dessa villkor när som helst och utan att behöva meddela till köparen. "Säljaren" avser scandinavian speciosa, hemsidan www.Scandinavianspeciosa.se och alla personer i samarbete med scandinavian speciosa. "Köparen" avser den person, bolag eller andra juridiska personer som köper varor från säljaren för alla ändamål.  "Varor" avser alla de material eller produkter som omfattas av avtalet , Och "avtalet" hänvisar till en överenskommelse mellan säljaren och köparen i utbyte för försäljning av varor.

 

  1. Ålder. Varor kan inte köpas av personer under 18 år , 
  • Köparen förstår att vid alla beställningar kan omfattas av krav på en vuxen signatur eller andra bevis på ålder av köpare före eller på leveransdagen.

2. Användning. Köparen erkänner att alla varor som köps från säljaren är endast avsedd för tillverkning tvål och andra hobby ändamål och är inte på något sätt avsedda för mänsklig konsumtion under några omständigheter. Köparen godtar att konsumera varor som säljaren tillhandahåller är en felanvändning av nämnda varor. Köparen kommer inte hålla säljaren ansvarig för någon konsekvens, varken förutsedd eller oförutsedda, inte heller kommer köparen hålla säljaren ansvarig för eventuella skador eller personskador som uppstår till följd av missbruk av dessa varor.


3.Förordning och Risk för förlust. Köpare är fullt ansvarig för alla lagar som gäller för köp av varor. Säljaren kan annullera en beställning om varorna i det specifika landet är förbjudet. Om varorna försvinner under transporten till köparen på grund av köparens försummelse att följa alla tillämpliga lagar, vare sig lokal eller annat, anser säljaren förlust av gods ansvarig av köparen. Risken för förlust överförs omedelbart till köparen vid köp av varor.

4.Personlig information. Fakturering och leveransinformation som ges till säljaren är bekräftade av köparen och sade att både vara sanningsenlig och korrekt. Köparen bekräftar att all personlig information är enbart köparens information och inte någon tredje part.

 5.Rätten att vägra försäljning. Säljaren får vägra sälja till någon av vilken anledning som helst.

6.Frakt. Säljaren kommer att göra alla ansträngningar för att leverera varor till köpare på snabbt sätt. I den händelse att fördröjning inträffar erkänner köparen att säljaren inte är ansvarig.

7.Återbetalning och returer Scandinavian speciosa tar inte emot returer kontakta oss om du är missnöjd med din beställning på [email protected], vi kommer att göra allt för att få dig bli nöjd med våra produkter och service och göra alla ansträngningar för att du ska bli en återkommande kund hos oss!

8.Enskilda avtalsbestämmelsers. Giltigheten av dessa villkor ändras inte av uttalandet av en eller flera av villkoren som är juridiskt ogiltig, olaglig eller inte går att upprätthålla. Varje avtal finns enbart på egna meriter och skall inte göras ogiltigt av någon förändring i andra, oavsett omständigheter.


9.Val av Lag och jurisdiktionsort. Dessa villkor, liksom all försäljning av varor till köparen, anses ha både som överenskommits och har förekommit i Sverige. Eventuella tvister eller förtydligande av tolkning och åtgärder för verkställighet eller avtalsbrott skall tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning i Sverige. Köparen och säljaren uttryckligen är överens om att alla åtgärder eller rättsliga åtgärder som uppkommer i samband med försäljning av varor eller dessa villkor skall dömas uteslutande i en domstol i Sverige. Köparen frånhänder sig rätten att bestrida exklusiv plats genom en motion till flyttning, motion för forum non conveniens-eller något och alla relaterade rörelser.


10. Friskrivning från ansvar. Syftet med dessa villkor är att ta allt ansvar för säljaren för situationer där skada uppstod som en följd av inköp, användning eller missbruk av varor av köparen.

 

          Genom att köpa dessa varor bekräftar du härmed följande:

 

1. Jag är över 18. Jag är en vuxen enligt lagarna i mitt land.


2.Jag är vid god hälsa, sinne och kropp, och jag kan ta mina egna beslut och kan representera mig själv.

.
3.BEGRÄNSNINGAR ELLER FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER. Jag förstår att alla varor & information som erhållits genom säljaren tillhandahålls "SOM DEN ÄR." varor är utan garantier, uttryckliga eller underförstådda. Alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, uttryckligen godkänns.


4.Under inga omständigheter kommer säljaren ansvarar för mig eller en tredje part för eventuella skador eller personskador som uppstår till följd av användning, missbruk eller felaktig användning av varor. Varken skall säljaren svara mig eller någon tredje part, för åtgärder som vidtas av mig eller tredje part till följd av att förlita sig på information eller åsikter, verbalt eller i litteraturen framställs genom säljaren på något sätt. Avskrivning av skulder innehåller och omfattar alla skador om oavsiktliga, följdskador, särskilda, eller liknande.


5.Jag samtycker till att gottgöra och hålla alla skadeslösa både säljaren och alla andra inblandade parter, inklusive men inte begränsat till deras ägare, filialer, intresseföretag och anställda, för alla skador till följd av inköp, användning eller missbruk av varor. Säljaren och alla ovan nämnda närstående parter skall inte vara ansvarig enligt någon omständighet.


6. Ingen omständighet skall finnas där säljaren skall vara ansvarig för eventuella skador som direkta eller indirekta, särskilda skador, oförutsedda skador, följdskador eller straffbara.7. JAG HAR TYDLIGT LÄST OCH FULLT FÖRSTÅR SAMT BEGRIPER MIG DESSA VILLKOR, LIKSOM ALLA FÖRMANINGAR OCH VARNINGAR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE VARNINGAR SOM FINNS TRYCKT PÅ ETIKETTEN. Jag godkänner härmed att jag noggrant kommer att följa dessa säkerhetsföreskrifter och varningar. Jag kommer också att följa och följ alla varningar som anges på hemsidan som gäller produktens användning.

Förvara utom räckhåll för barn.

Inte tänkt som en ersättning för kontrollerade substanser

Detta ska inte sammanblandas med syntetiskt förstärkt potpourri eller växtbaserade rökelser.
Alla produkter finns på vår webbplats innehåller inga syntetiska ingredienser & är inte avsett att ersätta dem som gör det, eller någon olaglig substans.
100% Naturlig Mitragyna Speciosa.

Våra produkter säljs som en botanisk ingrediens för tvål och hantverks syften.

Vårt innehåll är av pedagogisk karaktär och är inte avsett att främja konsumtionen av Mitragyna Speciosa. Inga medicinska krav eller påståenden har getts eller validerats. Du ansvarar för att förstå lagarna i ditt land. Läs våra köpvillkor för att förstå villkoren och sekretesspolicy. Denna webbplats och informationen är strikt för informationsbruk.

Mitragyna speciosa är lagligt i Sverige om du inte göra en extraktion av växten för att få ut ämnet mitragynine. Mitragynine är ett listat ämne i Sverige Scandinavian Speciosa främjer inte användningen av Mitragyna speciosa för livsmedel eller djurfoder. Konsumtion av Mitragyna speciosa är olagligt i Sverige och kan leda till dokumenterade hälsorisker och har även beroendeframkallande potential. Vårt företag stöder inte konsumtionen av mitragyna speciosa och all information som hänför sig till sådan är endast för utbildnings ändamål.

Genom att läsa accepterar du dessa villkor