FÖRETAGSINFO

VÅRA VÄRDERINGAR

- Ärlighet och förtroende
Vi strävar efter att ständigt vara ärliga och ha en transparent kommunikation och relation med alla våra intressenter, oavsett status. Vi arbetar taktiskt för att bygga upp ett starkt och ihärdigt förtroende hos alla inblandade parter. Vi följer lagar och regler, samt håller det vi lovar.

- Service och ansvarstagande
Vi strävar efter att vara kundorienterade genom att lyssna på och förstå varje kunds behov, bearbeta alla åsikter för att omvandla det till direkt värde för våra kunder. Ansvarstagande ska genomsyra organisationen där vi ser över vilka resurser som används och hur de används för att ha en hållbar kedja som främjar miljö, hälsa och klimat samtidigt som vi tar ett socialt ansvar.

- Kompetens och briljans
Vi strävar efter att ständigt öka våra färdigheter och kompetenser inom området för att briljera och leverera det vi lovar – och mer.

- Samarbete och innovation
Vi strävar efter att ha en god samarbetskultur där vi uppmuntrar innovativt tänk för att ständigt vara i framkant och bygga starkare synergieffekter inom organisationen.

 

VAD DRIVER OSS?
Vi inom företaget har en stark gemensam nämnare, vi alla är stora drömmare. Vi tänker och drömmer stort. Ambitionen och passionen vi alla innehar härstammar från en djup känsla av inspiration och livsglädje. Vi älskar livet, jorden och människor samt inspireras av att hjälpa och göra en förändring.

 

VAD GÖR OSS UNIKA?
Den mängd passion vi på Scandinavian Speciosa har för verksamheten gör oss unika. Vi lyssnar på våra kunder och arbetar kontinuerligt med att bryta ner vad termerna kvalitet och kundupplevelse kan innebära. Detta för att ständigt arbeta med att styra företaget mot konkreta mål som härstammar från kundernas åsikter och tankar.

 

VAD FÅR DU NÄR DU HANDLAR FRÅN OSS?
När du handlar från Scandinavian Speciosa kan du luta dig bak och pusta ut, för att från oss får du trygghet. Du kan känna dig trygg med att lämna ut dina uppgifter, trygg med säkra betalningar, trygg med testade produkter, trygg med att företaget följer lagar och regler och sist men inte minst trygg med att dina pengar återinvesteras i att ge tillbaka värde till dig.

 

Har ni några frågor? Tveka inte på att KONTAKTA OSS, vi försöker att besvara alla email inom 24h.